top of page

ייצוג משקיעים זרים

לאורך השנים צבר משרד KMS מגוון לקוחות זרים אותם הוא מייצג נאמנה כלקוחות חוזרים.

המשרד יודע לפתוח בפני המשקיעים הזרים דלת לעולם המשפט הישראלי באופן נגיש וברור.

המשרד מייצג משקיעים בשפות אנגלית צרפתית ורוסית ומקנה להם קרקע יציבה לקבלת החלטות עסקיות בישראל לגבי נכסים נדל"ניים בארץ ובחו"ל. המשרד משתף פעולה עם משרדי עורכי דין בחו"ל תוך ראיה כי שיתופי פעולה שכאלו מניבים רווח כפול ללקוח.

bottom of page