top of page

תחומי ההתמחות

ליווי עסקאות נדל"ן
ליווי עסקאות נדל"ן מסחרי

משרד KMS עוסק בליווי של עסקאות נדל"ן בקשת נרחבת של פעילויות ומלווה לקוחות פרטיים וחברות בהליכי רכישה ומכירה של נכסים, קרקעות וזכויות במקרקעין. המשרד פיתח לאורך השנים קשר הדוק עם משקיעי נדל"ן ומלווה אותם כלקוחות חוזרים בעסקאות מורכבות.

המשרד מייצג חברות ולקוחות עסקיים ומלווה אותם מכירה או רכישה של נכסים מסחריים ובכלל זה: שטחי מסחר ותעסוקה, שטחי תעשיה ומרכזים לוגיסטים.

המשרד מתמצא בהיבטים הכרוכים בביצוע עסקאות מסחריות ועל כן השירות שניתן ללקוחות העסקיים מאפשר מערכת קבלת החלטות מושכלת בביצוע עסקאות של נדל"ן מסחרי ומניב.

חוזים
חוזים

אחד מתחומי העיסוק העיקריים של משרד KMS הינו ייצוג משקיעים וחברות בחוזי מכירה ורכישה  במקרקעין. השירות כולל מתן ייעוץ וליווי בשלב המקדים לביצוע העסקה. עריכת ניתוח סיכויים וסיכונים בעסקת המקרקעין וחשיפת הכשלים ו/או היתרונות בעסקאות השונות.

המשרד נותן מענה כולל לחוזים במקרקעין על בסיס ניסיון רב שנים ולכן מאפשר ללקוח לבצע את הבחירות הנכונות במסגרת ההליך.

המשרד דוגל בשילוב בין תחומי ידע משפטיים לתחומי ידע מסחריים תחת הבנה ברורה שעסקאות נדל"ן מחייבות מתן פתרונות יעילים בפן המשפטי ובפן המסחרי.

קבוצות רכישה
קבוצות רכישה

אחד מן התחומים המשפטיים הבולטים של המשרד הינו ייצוג קבוצות רכישה או קבוצות רוכשים בהתארגנות לרכישת נכסי נדל"ן.

קבוצות הרכישה מאפשרות למשקיע להיכנס לעסקת נדל"ן בשלבים המקדימים ובאופן זה לחסוך בעלויות העסקה. המשרד מכיר את האספקטים השונים הכרוכים בייצוג קבוצות רכישה לרבות אספקטים מיסויים ומשפטיים אשר מהווים את הבסיס החשוב ליצירת קבוצת רכישה באופן מוצלח.

המשרד נותן מענה יעיל ואישי לחברי קבוצת הרכישה ומאפשר הליך קבלת החלטות מושכל לחברי הקבוצה או לנציגות.

תמא 38
תמ"א 38

המשרד עוסק בייצוג יזמים/קבלנים בפרויקטים של התחדשות עירונית במסלול של פינוי בינוי או במסלול של חיזוק ותוספת בניה.

לעו"ד ידע נרחב וניסיון עשיר בתחום ההתחדשות העירונית המקנה ראיה נרחבת בסוגיות הכרוכות בליווי המשפטי בעסקאות התחדשות עירונית.

המשרד מייצג בעלי דירות וועדי בתים בתחום ההתחדשות העירונית ומספק בעבורם ייעוץ בלתי מתפשר הנשען על ידע עדכני בתחום ההתחדשות העירונית והמושתת על ניסיון  רב.

המשרד מכיר את הסוגיות השונות העולות בפרויקטים מסוג תמ"א 38 הן מהצד של היזם והן מהצד של בעלי הדירות ובכך יודע ליצור את האיזון הנכון בעסקאות מהסוג הזה למטרת סגירתן באופן הנכון וההוגן ביותר כלפי כל הצדדים בעסקה.

פינוי בינוי
פינוי בינוי

למשרד ידע וכלים ממשיים בייצוג עסקאות פינוי בינוי קלאסי ועסקאות מסוג תמ"א 38/2 במסלול של הריסה ובניה.

המשרד מעודכן בהתפתחויות הרבות בתחום ולכן יודע לתת מענה מדויק לחברות יזמיות ולבעלי דירות וועדי בתים בתחום הפינוי בינוי.

למשרד ניסיון מוכח בתחום והבנה של אופן התפתחות עסקאות פינוי בינוי ולכן הוא נותן מעטפת כוללת בעסקאות מסוג זה ליזמים ולבעלי דירות בהצלחה מרובה.

יצוג ישוב סכסוכים
ייצוג יישוב סכסוכים

התמחות בולטת של משרד  KMSהיא ייצוג וישוב בהליכים משפטיים בעלי היבטים מתום המקרקעין.

לאור היכרות רבת השנים של המשרד את תחומי הנדל"ן השונים, המשרד מנהל הליכים משפטיים החל משלב המקדים להליך המשפטי, המשך בשלב הליטיגציה המשפטית בפני ערכאות משפטיות וכלה ביישוב סכסוכים משפטיים בפני בתי משפט וערכות גישור ובוררות.

למשרד מגוון לקוחות אשר ניתן להם מענה שוטף בתחומי ליטיגציה משפטית.

המשרד דוגל בניהול נכון של ההליך המשפטי תוך שמירה על עקרונות של צדק והוגנות.

יצוג משקיעים זרים
ייצוג משקיעים זרים

לאורך השנים צבר משרד KMS מגוון לקוחות זרים אותם הוא מייצג נאמנה כלקוחות חוזרים.

המשרד יודע לפתוח בפני המשקיעים הזרים דלת לעולם המשפט הישראלי באופן נגיש וברור.

המשרד מייצג משקיעים בשפות אנגלית צרפתית ורוסית ומקנה להם קרקע יציבה לקבלת החלטות עסקיות בישראל לגבי נכסים נדל"ניים בארץ ובחו"ל.

המשרד משתף פעולה עם משרדי עורכי דין בחו"ל תוך ראיה כי שיתופי פעולה שכאלו מניבים רווח כפול ללקוח.

קרקעות
קרקעות

התמחות ראשית של המשרד הינה תחומי תכנון ובניה ובכלל זה ביצוע עסקאות של קרקעות בשלבים שונים ומגוונים. המשרד עוסק בייצוג משקיעים ברכישת קרקעות בצורות יצירתיות ומאפשר להם לבצע עסקאות מכר ורכישה באופן בטוח וסדור.

למשרד ניסיון עשיר בייצוג רוכשים ומוכרים ברכישת קרקעות במתחמים תכנוניים בשלבים התחלתיים והן בשלבים סופיים של הקצאת זכויות.

במשגרת זו המשרד נותן מענה מול גופי התכנון השונים ומאפשר שמירה על אינטרסים של בעלי קרקעות אל מול רשויות או אל מול בעלי קרקעות נוספים.

bottom of page