top of page

עדכוני נדל"ן

עדכוני נדל"ן 1
עדכון נדל"ן # 1 – הרשות להתחדשות עירונית תגביל יכולת פולשים למנוע פרויקטי פינוי בינוי

דיירים שפלשו לשטח באופן לא חוקי לא יוכלו לבלום פרויקט של התחדשות עירונית בבניין בו הם גרים. זו המטרה של תיקון חקיקה שעליו ממליץ צוות של הרשות להתחדשות עירונית בהובלת משרד המשפטים, בדו"ח מיוחד שיפורסם השבוע ובו שורה של המלצות להסרת חסמים בתחום ההתחדשות העירונית. הבעיה שאותה אמורה הצעת החוק לפתור היא מקרים שבהם אחד הדיירים בבניין פלש לגינה או גג משותפים, וכעת דורש זכות יתר בבניין החדש כפיצוי על שטחים שבהם החזיק שלא כדין.

עדכוני נדל"ן 2
עדכון נדל"ן # 2 – בנק ישראל: התשואה מהשכרת נכסים ירדה תוך עשור מ-8.6% ל-6.2%

מניתוח שערך הבנק בנוגע לנכסים מניבים בשוק הנדל"ן בקרב 40 חברות ציבוריות עולה כי שווי הנכסים שהושכרו על ידם זינק ללא התאמה לזינוק שנרשם בשיעור השכירות שגבו. על פי הערכת בנק ישראל, עליות הריבית האגרסיביות שהחלו ב-2022 עלולות לגרום לכך שחלק מהחברות ירשמו הפסדים

עדכוני נדל"ן 3
עדכון נדל"ן # 3 – האוצר מתכנן: חובת דיווח למס הכנסה על כל דירה מושכרת

בקרוב תחול חובת דיווח על כל הכנסה משכר דירה? כיום ניתן פטור ממס על שכר דירה בגובה של עד 5,470 שקל בחודש, ומי שהכנסתו מהשכרת דירה נמוכה מתקרת הפטור לא נדרש לדווח עליה. אך טיוטת חוק ההסדרים כוללת תיקון שיחייב דיווח על כל הכנסה משכר דירה. אימוץ התיקון הזה עשוי להתגלות כמפתח לתיבת אוצר של עשרות מיליוני שקלים בשנה, שעד כה נגרעו מקופת המדינה בעקבות העלמת הכנסות

עדכוני נדל"ן 4
עדכון נדל"ן # 4 – זינוק של 56% בהיתרי פינוי בינוי ב־2022

־2022 התקבלו היתרים לבניית 11 אלף דירות בפרויקטים של פינוי בינוי לעומת 7,000 דירות בלבד ב־2021, ודישדוש בתחום שנמשך שנים. הסיבה לכך היא הסכמי מסגרת בסכום של 440 מיליון שקל שנחתמו עם 12 ערים ודירבנו עיריות לזכות בהסכמים. שנת 2022 התקבלו היתרים לבניית יותר מ־11 אלף דירות בפרויקטים של פינוי בינוי. הנתון הזה, שנחשף כאן לראשונה, הוא דרמטי ומשקף התעוררות של התחום לאחר שנים של דשדוש. זו עלייה של 56% לעומת שנת 2021 שבה הונפקו היתרים לבניית כ־7000 דירות בלבד, וזינוק חד של 250% עד 400% לעומת הנתונים בכל אחת מ־6 השנים הקודמות.

עדכוני נדל"ן 5
עדכון נדל"ן #  5 – חדש - רישום דירה על ידי רוכשים בטאבו תוך 17 ימים ממועד הרכישה.

עד היום נדרשו המעורבים בעסקת מכר להמתין להשלמת הטיפול של משרד מיסוי המקרקעין, ורק אז יכלו לבקש לעדכן את נסח הטאבו. רשות המסים התחייבה לקיצור של לוחות הזמנים.

ובהתאם לכך רשות המסים הודיעה לאחרונה על השקת יישום מקוון שיאפשר לקצר את מועדי הרישום בטאבו למי שביצע עסקת רכישה של דירת מגורים. הרישום מתאפשר לעסקות מכר של דירות מגורים הפטורות ממס שבח, שנחתמו מ-30 במאי 2018 ואילך. הרוכשים ומייצגים מטעמם יוכלו להשתמש במערכת שבח.נט, ולהוציא דרך אתר האינטרנט את אישור הרישום בטאבו בתוך 17 ימים מיום דיווח העסקה, בכפוף להמצאת המסמכים הנדרשים. היישום של רשות המסים מאפשר לקבל במהירות אישור מסים לצורך רישום הנכס בטאבו, מה שצפוי לזרז את תהליך הרישום בטאבו באופן משמעותי. 

bottom of page