עדכוני נדל"ן

 
עדכון נדל"ן # 1 – הרשות להתחדשות עירונית תגביל יכולת פולשים למנוע פרויקטי פינוי בינוי

דיירים שפלשו לשטח באופן לא חוקי לא יוכלו לבלום פרויקט של התחדשות עירונית בבניין בו הם גרים. זו המטרה של תיקון חקיקה שעליו ממליץ צוות של הרשות להתחדשות עירונית בהובלת משרד המשפטים, בדו"ח מיוחד שיפורסם השבוע ובו שורה של המלצות להסרת חסמים בתחום ההתחדשות העירונית. הבעיה שאותה אמורה הצעת החוק לפתור היא מקרים שבהם אחד הדיירים בבניין פלש לגינה או גג משותפים, וכעת דורש זכות יתר בבניין החדש כפיצוי על שטחים שבהם החזיק שלא כדין.

 
עדכון נדל"ן # 2 – במנהל התכנון מזהירים כי האטה בהליכי התכנון בעקבות משבר הקורונה, עלולה לגרום לעליות מחירים בשוק הדיור 

דלית זילבר, מנכ"לית מינהל התכנון, מרמזת לעליית מחירים בשוק הנדל"ן.  זילבר שלחה מכתב למנכ"ל משרד האוצר שי באב"ד ולנציב שירות המדינה פרופ' דניאל הרשקוביץ, ובו הזהירה כי השיתוק בוועדות התכנון מאז החל משבר הקורונה יוביל לצניחה חדה בקצב אישור תוכניות בנייה חדשות, למגורים, לתעסוקה ולתחבורה: "מינהל התכנון לא יוכל לעמוד באתגרים המרכזיים העומדים בפניו כגוף המחולל צמיחה במשק הישראלי, ותיפגע עמידתו ביעדים שנקבעו לו לפי תוכנית עבודה מאושרת לשנת 2020".

 בחודש האחרון אישרו מוסדות התכנון תוכניות הכוללות 1,800 דירות, זאת לעומת 10,500 דירות בתקופה המקבילה אשתקד. עד סוף השנה הותמ"ל (הוועדה המיוחדת שכפופה לאוצר ומטרתה לקדם תכנון של שכונות מגורים חדשות) תאשר 40 אלף דירות בלבד, שהן 50% מהיעד שאליו כיוון מנהל התכנון לשנת 2020.

 
עדכון נדל"ן # 3 – בעקבות משבר הקורונה רמ"י דוחה עשרות מכרזים לרכישת ופיתוח קרקעות

המכרזים לשיווק קרקעות המיועדות להקמת פרויקטים למגורים שכוללים במצטבר 2,600 יחידות דיור, וכן שטחי מסחר, תעסוקה ומלונאות, ייסגרו בכמה פעימות במועדים שונים לחודשים הבאים.

מנהל רשות מקרקעי ישראל מוסר: "הדחייה מתבקשת לאור המצב במשק. רמ"י בוחנת את ההתפתחויות על בסיס יומי ומווסתת את הפעילות כך ששיווקי הקרקע ימשיכו ובמידת הצורך יוכלו להאיץ את קצב עם התרחבות העבודה במשק".

בתחילת משבר הקורונה הודיעה רמ"י על הקפאת מכרזים חדשים שאמורים היו להתפרסם, אך במקרה של מכרזים שכבר פורסמו לשיווק, נאלצת רמ"י לדחות את מועדי סגירתם וזאת בשל אי הוודאות השורר בשוק, והקשיים לקבל מימון מהבנקים לפרויקטים חדשים. כרגע יש קושי להעריך האם קבלנים ויזמים יגישו הצעות לרכישת קרקעות בתקופת משבר הקורונה שעדיין נמצא בעיצומו.

 
עדכון נדל"ן # 4 – אפקט הקורונה - הציבור הסתער על משכנתאות - נרשם שיא של כל הזמנים

החשש מהעלאת הריבית בבנקים למשכנתאות בשל משבר הקורונה נתן את אותותיו, והציבור שהסתער על הבנקים, נטל משכנתאות חדשות בהיקף של 8.7 מיליארד שקל בחודש מרץ בלבד. כך עולה מנתונים שמפרסם בנק ישראל. מדובר בשיא של כל הזמנים בהיקף נטילת המשכנתאות, כאשר לשם ההשוואה היקף המשכנתאות בחודשים ינואר ופברואר, שניטלו טרם משבר הקורונה עמד על כ-6 מיליארד שקל בכל אחד מהם.

על פי הערכות, את מרבית העסקאות ביצעו מי שמכרו דירה לפני המשבר, והיו חייבים לרכוש דירה למגורים, לאחר שהתחייבו בתאריך פינוי הדירה שמכרו.

גם זכאי מחיר למשתכן רשמו שיא בנטילת משכנתאות, כאשר מתוך סך היקף המשכנתאות שניטלו - 1.1 מיליארד שקל היו הלוואות שנטלו זכאי מחיר למשתכן בחודש מרץ במטרה לרכוש דירה מוזלת. מדובר בגידול משמעותי לאור העובדה שהיקף המשכנתאות שניטלו במסגרת תוכנית מחיר למשתכן במהלך השנה החולפת עמדו בהיקפים שנעים בין  630 ל-990 מיליון שקל בכל חודש.

עוד מציינים בבנק ישראל כי בחודש מרץ לא נרשמה עלייה בריבית, עובדה שמסבירה את הסתערות הציבור על משכנתאות חדשות. עלייה בריבית בשיעור של 0.6% נרשמה בחודש אפריל במסלולים צמודי המדד. בבנק ישראל מעריכים שהריבית תשוב ותרד על רקע הצעדים שנקט הבנק.

 
עדכון נדל"ן #  5 – חדש - רישום דירה על ידי רוכשים בטאבו תוך 17 ימים ממועד הרכישה.

עד היום נדרשו המעורבים בעסקת מכר להמתין להשלמת הטיפול של משרד מיסוי המקרקעין, ורק אז יכלו לבקש לעדכן את נסח הטאבו. רשות המסים התחייבה לקיצור של לוחות הזמנים.

ובהתאם לכך רשות המסים הודיעה לאחרונה על השקת יישום מקוון שיאפשר לקצר את מועדי הרישום בטאבו למי שביצע עסקת רכישה של דירת מגורים. הרישום מתאפשר לעסקות מכר של דירות מגורים הפטורות ממס שבח, שנחתמו מ-30 במאי 2018 ואילך. הרוכשים ומייצגים מטעמם יוכלו להשתמש במערכת שבח.נט, ולהוציא דרך אתר האינטרנט את אישור הרישום בטאבו בתוך 17 ימים מיום דיווח העסקה, בכפוף להמצאת המסמכים הנדרשים. היישום של רשות המסים מאפשר לקבל במהירות אישור מסים לצורך רישום הנכס בטאבו, מה שצפוי לזרז את תהליך הרישום בטאבו באופן משמעותי.